Betonirakenteet

Betonin pääraaka-aineet

Betonin pääraaka-aineet ovat sementti, vesi ja kiviaines. Betonin raaka-aineet otetaan maaperästä. Kalkkikiveä ja betoniin soveltuvaa kiviainesta on saatavissa rajattomasti lähes kaikkialla. Yhä suurempi osuus kiviaineksesta on murskattu kalliosta, jolla säästetään harjukiviaineksia.

Hiilidioksidipäästöt

Hiilijalanjälkeä ajatellessa on huomioitava että osa betoninvalmistuksessa vapautuneesta hiilidioksidista sitoutuu takaisin betoniin rakennuksen elinkaaren aikana (betonin karbonisoituminen). Pitkällä aikavälillä saadaan siis betonin valmistuksessa vapautuneesta hiilidioksidista sitoutettua iso osa takaisin. Myös sementin ja betonin valmistustekniikat kehittyvät ja uudistuvat jatkuvasti. Tässä asiassa Suomi on edelläkävijämaa. Myös rakennuksen kokonaisenergiatehokkuus on huomioitava.

Ympäristöystävällisyys

Betoni ei sisällä terveydelle tai ympäristölle vaarallisia aineita. Päästöt sisäilmaan ovat erittäin vähäiset, joten betonilla päästään rakennuksen pintamateriaalien päästöluokituksen parhaimpaan M1-luokkaan.

Raudoitetun betonirakenteen ympäristöystävällisyyttä arvioitaessa on otettava huomioon rakenteen koko elinkaari. Se sisältää betonin osa-ainesten valmistuksen, rakenteen valmistuksen, käytön, huollon, purkamisen ja mahdollisen osien tai materiaalien kierrätyksen ympäristövaikutukset. Merkittävimmät ympäristövaikutukset syntyvät yleensä rakenteen käytön aikana